Kurset Qe Fillojne Se Shpejti

KURSET QË OFRON  DREJTORIA
RAJONALE E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR.4, TIRANE

DATAT E PARASHIKUARA JANE TE PERAFERTA

NR

EMËRTIMI I KURSIT

DATA

DATA

1

Anglisht (5 nivele )

 

 

 

15:00-17:15

TETOR 2019

 

 

17:15-19:30

TETOR 2019

 

2

Arkëtar

 

 

 

10:30-12:45

TETOR 2019

 

3

Arkiv

 

 

 

17:00-20:00

TETOR 2019

 

4

Asistent social

 

 

 

09:00-11:15

TETOR 2019

 

 

14:00-16:15

TETOR 2019

 

 

17:00-20:00

NENTOR 2019

 

5

Berber

 

 

 

11:00-14:00

6 NENTOR 2019

 

 

17:00-20:00

8 TETOR 2019

 

6

Estetikë (K/U)

 

 

 

08:00-11:00

NENTOR 2019

 

 

11:00-14:00

JANAR 2020

 

7

Formimi i bazave përdorimit  kompjuterit

 

 

 

08:30-10:45

 

 

8

Gjermanisht (3 nivele)

 

 

 

15:00-17:15

TETOR 2019

 

 

17:15-19:30

TETOR 2019

 

9

Graphic design

 

 

 

10:00-12:15

NENTOR 2019

 

 

17:00-19:15

NENTOR 2019

 

10

Guidë  turistike

 

 

 

11:00-13:15

TETOR 2019

 

 

14:00-16:15

TETOR 2019

 

 

17:00-20:00

 

 

11

Hekurpunim (punime artizanale)

 

 

 

14:00-17:00

TETOR 2019

 

 

17:00-20:00

TETOR 2019

 

12

Instalime  dhe  riparim i paneleve diellore

 

 

 

11:30-14:00

NENTOR 2019

 

13

Instalime dhe
riparim i  sistemeve ftohëse  ngrohëse

 

 

 

08:30-11:30

JANAR 2020

 

14

Instalime dhe mirëmbajtje
e  rrjetit elektrik(K/U)

 

 

 

08:00-11:00

JANAR 2020

 

 

14:00-17:00

3 TETOR 2019

 

 

17:00-20:00

30 TETOR 2019

 30
DHJETOR 2019

15

Instalime dhe mirëmbajtje
hidraulike(K/U)

 

 

 

08:00-11:00

JANAR 2020

 

 

11:00-14:00

4 NENTOR 2019

 

 

14:00-17:00

SHKURT 2020

 

 

17:00-20:00

18 DHJETOR 2019

JANAR 2020

16

Instalime dhe riparim  i paneleve fotovoltaike.

 

 

 

14:00-16:15

 

 

17

Kopshtari

 

 

 

11:00-14:00

DHJETOR 2019

 

18

Kujdestar fëmijësh

 

 

 

08:30-10:45

7 TETOR 2019

 

 

14:00-16:15

DHJETOR 2019

 

 

17:00-20:00

 

 

19

Kujdestar
kujdesit për
persona me aftësi kufizuar

 

 

 

14:00-17:00

19 NENTOR 2019

 

20

Kujdestar kujdesit
për moshuar

 

 

 

17:00-20:00

TETOR 2019

 

21

Kuzhinë(K/U)

 

 

 

08:00-11:00

5 DHJETOR 2019

 

 

11:00-14:00

2 TETOR 2019

16 JANAR 2020

 

14:00-17:00

SHKURT 2020

 

 

17:00-20:00

TETOR 2019

 

22

Lidership

 

 

 

08:00-10:15

1 TETOR 2019

 

 

14:00-16:15

 

 

23

Llamarinist & Bojatisje automjeti

 

 

 

09:00-12:00

DHJETOR 2019

 

 

12:00-15:00

TETOR 2019

 

24

Manikyr  dhe  Pedikyr

 

 

 

08:00-11:00

4 NENTOR 2019

 

 

11:00-14:00

DHJETOR 2019

 

 

14:00-17:00

12 NENTOR 2019

 

 

17:00-20:00

DHJETOR 2019

 

25

Mekanik Automjetesh

 

 

 

08:00-11:00

JANAR 2020

 

 

11:00-14:00

JANAR 2021

 

 

14:00-17:00

TETOR 2019

 

 

17:00-20:00

TETOR 2019

 

26

Mobilieri (K/U)

 

 

 

08:30-11:30

DHJETOR 2019

 

 

17:00-20:00

DHJETOR 2019

 

27

Ndertimi/Bojatisje

 

 

 

15:00-20:00

 

 

28

Ndertimi/Hekurkthim

 

 

 

15:00-20:00

 

 

29

Ndertimi/Hidroizolim

 

 

 

15:00-20:00

 

 

30

Ndertimi/Karpentim

 

 

 

15:00-20:00

 

 

31

Ndertimi/Montim  i sistemeve thata

 

 

 

15:00-20:00

TETOR 2019

 

32

Ndertimi/Punime muratimi
dhe suvatimi (K/U)

 

 

 

15:00-20:00

 

 

33

Ndertimi/Punime pllakashtrimi
(K/U)

 

 

 

15:00-20:00

 

 

34

Parukieri(K/U)

 

 

 

08:00-11:00

20 DHJETOR 2019

 

 

14:00-17:00

29 JANAR 2020

 

35

Riparime  elektronik për kompjutera.

 

 

 

11:00-14:00

 

 

36

Riparime  elektronik për televizor
dhe radio.

 

 

 

08:00-11:00

TETOR 2019

 

37

Riparime elektroshtëpiake(K/U)

 

 

 

11:00-14:00

JANAR 2020

 

38

Rrobaqepësi (K/U)

 

 

 

08:30-11:30

17 TETOR

 

 

17:00-20:00

30 JANAR 2020

 

39

Saldim  me metodën
MIG-MAG-TIG

 

 

 

14:00-17:00

NENTOR 2019

 

40

Saldim(K/U)

 

 

 

17:00-20:00

DHJETOR 2019

 

41

Sekretari

 

 

 

10:30-12:45

TETOR 2019

 

42

Servis elektroauto
automjete te lehta(K/U)

 

 

 

09:00-12:00

TETOR 2019

JANAR 2020

 

17:00-20:00

TETOR 2019

JANAR 2020

43

Sipërmarrje  dhe
menaxhim i biznesit vogël

 

 

 

08:00-10:15

 

 

 

14:00-16:15

TETOR 2019

 

44

Web design

 

 

 

14:00-16:15

 

 

 

17:00-19:15

1 TETOR 2019

DHJETOR 2019

45

START SMART

 

 

 

08:00-11:00

CDO DY JAVE

 

 

11:00-14:00

CDO DY JAVE

 

 

14:00-17:00

CDO DY JAVE

 

 

17:00-20:00

CDO DY JAVE